Özel Damga

2019 Milli Mücadelenin 100.Yılı, Özelgün Damgalı Zarf